Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Bulletin slovenskej advokácie 10/2012

5.9. 2013, 22:06 |  najpravo.sk

AKTUÁLNE

ROZHOVOR

Mgr. Boris Draškaba: Medzinárodná spolupráca advokátov dáva šancu na udržanie nezávislosti advokácie

KTO JE SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA?

Časť tretia – činnosť revíznej komisie

DISKUSIA

„Náhrada trov" konania o európskom platobnom rozkaze

K voľbám orgánov Slovenskej advokátskej komory

ČLÁNKY, ŠTÚDIE

Sporné otázky v konaní o dedičstve JUDr. Ladislav Kupka

Definícia relevantného trhu v aktuálnej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo Omnis definitio periculosa JUDr. Ján Bodnár

Aplikácia princípu ne bis in idem v súťažnom práve EÚ Mgr. Silvia Šramelová,JUDr. Tomáš Britvík

Eurokonformný verzus ústavnokonformný výklad práva JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M.

JUDIKATÚRA

Náhrada trov pri zastupovaní v inom členskom štáte EÚ

ADVOKÁCIA

SAK

Zo zasadnutia predsedníctva SAK

Pýta(j)te sa predsedníctva

POZVÁNKA – Zimný seminár advokátov

Publikačná súťaž Bulletinu slovenskej advokácie

Výberové konanie

VÝZVA – Navrhnite advokátov na ocenenie

POZVÁNKA na medzinárodnú konferenciu o histórii advokácie

Prevzatie zastupovania advokátom a náležitosti plnomomocenstva na zastupovanie

Zo stretnutia predsedov advokátskych komôr strednej a východnej Európy a delegátov CCBE

Návšteva zástupcov Najvyššieho súdu Lotyšskej republiky

ZAHRANIČIE

Správa zo zasadnutia Stáleho výboru CCBE

Dni slovinských advokátov

Pravdivosť vyjadrení advokáta a ním navrhnutých dôkazov

Bulletin advokacie prináša...

ZAUJÍMAVOSTI

DO VAŠEJ KNIŽNICE

Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike 

Celé číslo časopisu si môžete pozrieť TU (KLIKNITE)

Zdroj: www.sak.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca