Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Správcom a prevádzkovateľom IS Slov-Lex je od 1. 2. 2024 Ministerstvo spravodlivosti SR

6.2. 2024, 10:51 |  najpravo.sk

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zmien v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení, a v zákone č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dochádza s účinnosťou od 1. 2. 2024 k prechodu pôsobnosti v oblasti vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správy a prevádzky Informačného systému Slov-Lex z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Redakcia Slov-Lex plynule zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa správy a prevádzky IS Slov-Lex, portálu Slov-Lex a činnosti týkajúce sa vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. 

Zdroj: slov-lex.sk


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť