Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Pri príležitosti januára - národného mesiaca prevencie obchodovania s ľuďmi sa na veľvyslanectve USA konalo pracovné stretnutie formou okrúhleho stola

5.2. 2024, 16:58 |  najpravo.sk

Trestná činnosť obchodovania s ľuďmi ničí životy jednotlivcov. Pripravuje ich o dôstojnosť, slobodu a základné práva. Pri príležitosti januára - národného mesiaca prevencie obchodovania s ľuďmi sa dňa 30. januára 2024 na veľvyslanectve USA konalo pracovné stretnutie formou okrúhleho stola za prítomnosti veľvyslanca USA na Slovensku Guatama Ranu.

Zúčastnila sa ho aj prokurátorka Generálnej prokuratúry SR JUDr. Zuzana Király, PhD. Cieľom okrúhleho stola bolo efektívnejšie prepojenie a uľahčenie spolupráce pri vyšetrovaní tejto trestnej činnosti a osveta tejto problematiky. Na pracovnom stretnutí prebehla široká diskusia o téme obchodovania s ľuďmi, vrátane záverov výročnej správy o obchodovaní s ľuďmi, ktorú od roku 2001 vydáva Úrad amerického ministerstva zahraničných vecí na monitorovanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi (TIP Report) a aktuálnych výziev i úspechov v tejto oblasti.

Na diskusii sa pozvaní - zástupcovia rezortu vnútra, prokuratúry, polície, Slovenskej katolíckej charity, Ligy za ľudské práva a Medzinárodnej organizácie pre migráciu zhodli, že  formy obchodovania s ľuďmi sa zmenili. K hlavným účelom vždy patrí sexuálne a pracovné vykorisťovanie, pričom obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania neustále predstavuje najčastejšiu formu vykorisťovania a tvorí viac ako polovicu všetkých obetí. Prevažne postihuje ženy a deti, a preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť problematike týchto skupín obzvlášť zraniteľných obetí. Práve ochrana týchto skupín je dlhodobo aj jednou z priorít prokuratúry. Rovnako dôležitá je aj proaktívna identifikácia potenciálnych obetí, pričom odborníci vidia aj potrebu nevyhnutnej legislatívnej zmeny obchodovania s ľuďmi na účely nútenej práce a edukácia v tejto oblasti.

Diskutujúci sa zhodli na závere, že sa zmenili aj operačné postupy obchodníkov s ľuďmi, a to z dôvodu technologického pokroku, ktorý umožňuje obchodníkom s ľuďmi zlákať, ponúkať a vykorisťovať obete na diaľku a hromadne šíriť materiály spojené s vykorisťovaním online. Tie isté technologické prostriedky sťažujú odhaľovanie trestnej činnosti, identifikáciu páchateľov a vysledovanie peňazí použitých na spáchanie trestných činov a ziskov z trestnej činnosti. Je tak potrebné riešiť výzvy, ktoré predstavujú čoraz rozsiahlejšiu digitalizáciu obchodovania s ľuďmi, a posilniť trestnoprávnu  reakciu   na tento trestný čin, páchanie ktorého je uľahčované aj prostredníctvom technológií.

Zdroj Generálna prokuratúra SR


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť