Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

20.9. 2019, 17:39 |  najpravo.sk

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a Trestného zákona – pozn. najpravo.sk) môže byť naplnený aj v dobe trvajúcej jeden mesiac, ak ide o veľmi intenzívne konanie vyznačujúce sa sústavnosťou, úpornosťou, tvrdošijnosťou, a pre svoju nebezpečnosť vyvoláva dôvodnú obavu u poškodeného a prípadne graduje vo fyzické násilie, výrazne vybočuje z medzí normálnych spoločenských vzťahov, je vykonávané rôznymi prostriedkami a spočíva v kombinácii alternatív vymedzených v citovanom ustanovení.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky z 24. 4. 2019, sp. zn. 8 Tdo 178/2019, dostupné na www.nsoud.cz; Právna veta rozhodnutia bola schválená na zasadnutí trestného kolégia Nejvyššího soudu ČR 18. septembra 2019)

Z odôvodnenia:

I. Rozhodnutí soudů nižších stupňů

1. Rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 20. 6. 2016, sp. zn. 102 T 110/2015, byl obviněný P. S. uznán vinným v bodě 1/ přečinem nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), c) tr. zákoníku, v bodě 2/ zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákoníku, v bodě 3/ pokusem přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 k § 146 odst. 1 tr. zákoníku, v bodě 4/ zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákoníku, v bodě 5/ přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 tr. zákoníku, v bodě 6/ přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku a přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, v bodě 7/ přečinem neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 tr. zákoníku, v bodech 7/ a 8/ přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a v bodě 9/ přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. f) tr. zákoníku.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť