Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Vecná legitimácia, Spôsobenie škody maloletým

2.11. 2012, 15:33 |  najpravo.sk

Vecná legitimácia je stav vyplývajúci z hmotného práva; má však význam len pri uplatňovaní tohto práva, teda v prebiehajúcom procese. Žalovaný je pasívne vecne legitimovaný, keď má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom žalobca domáha alebo ktorá má byť určená.

Ak škodu, ktorú spôsobí maloletý alebo ten, kto je v čase jej spôsobenia postihnutý duševnou poruchou, prichádzajú do úvahy ako subjekty zodpovednosti podľa § 422 Občianskeho zákonníka jednak tí, ktorí zanedbali dohľad (dozor) založený zákonom či úradným rozhodnutím alebo dohodou, jednak maloletí alebo tí, ktorí sú postihnutí duševnou poruchou.

Tými, ktorí zanedbali náležitý dohľad (dozor), budú v prvom rade rodičia zásadne ide o obidvoch rodičov - § 34 ods. 1 Zákona o rodine - bez ohľadu na to, či sú manželmi alebo nie sú. Ak však bude maloleté dieťa zverené súdnym rozhodnutím, či súdom schválenej dohody len jednému z rodičov, bude z hľadiska zanedbania náležitého dohľadu, a tým aj jeho zodpovednosti prichádzať do úvahy zásadne len tento rodič, prípade jeho manžel (nie druh), ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, a to aj keď nie je otcom dieťaťa, ak v rámci svojej zákonnej povinnosti (§ 33 Zákona o rodine) výslovne či mlčky prevzal povinnosť podieľať sa na výchove dieťaťa.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. októbra 2004, sp.zn. 2 Cdo 65/2004)

Z odôvodnenia:


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť