Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

6.12. 2022, 12:55 |  Ondrej Randiak

Právna veta:

Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je prípustné podľa § 420 CSP, ako aj podľa § 421 CSP.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť