Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Zmysel pokynového uznesenia

4.12. 2023, 16:06 |  Ondrej Randiak

Právna veta

Zmyslom pokynového uznesenia je vytvoriť samostatný exekučný titul pre oprávneného proti exekútorovi, ktorý si nesplnil svoju povinnosť odovzdať vymožené plnenie. Výklad, že pokynové uznesenie je možné vydať iba v neskončenom konaní, naopak, odporuje zmyslu novely Exekučné poriadku, pretože to by teoreticky umožnilo exekútorovi jednoducho vrátením poverenia exekučnému súdu úplne sa vyhnúť povinnosti odovzdať vymožené plnenie oprávněnému.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť