Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Zabezpečovacie opatrenie v konkurze

8.2. 2024, 11:11 |  Ondrej Randiak

Právna veta

Právny názor všeobecného súdu, podľa ktorého zabezpečovacím opatrením podľa § 343 ods. 1 Civilného sporového poriadku zriadené záložné právo nie je zabezpečovacím právom podľa § 8 zákona o konkurze a v konkurze naň treba nahliadať rovnako ako na exekučné záložné právo, ktoré podľa § 167f ods. 4 zákona o konkurze vyhlásením konkurzu zaniká, nie je zjavne nesprávny,  preto nezakladá dôvod porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť