Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ing. Norbert Adam

27.11. 2011, 13:00 |  najpravo.sk

Sídlo

Ing. Norbert Adam
Františkánska 7
917 01 Trnava

Kontakt 

email : adam@bwl.sk
tel: + 421 903 644 288

Členstvo 

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca