Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Zmeny v správnych poplatkoch a cestovných dokladoch

18.6. 2012, 15:31 |  najpravo.sk

Novela zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch do nášho právneho poriadku implementuje novelizované nariadenie Európskej únie upravujúce normy pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch. Na základe nariadenia musí byť každý, teda aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. Deti už do cestovných dokladov rodičov, resp. zákonných zástupcov nebude možné zapisovať. Európske nariadenie o individuálnych cestovných dokladoch pre každého bude účinné od 26. júna 2012.

Novela slovenského zákona o cestovných dokladoch

Novela slovenského zákona o cestovných dokladoch by mala účinnosť nadobudnúť 1. januára 2013. Ministerstvo vnútra v nej navrhuje, aby pasy rodičov, ktorí v nich majú zapísané svoje deti mladšie ako 5 rokov, platili aj po 1. januári, až kým nenastanú zákonné dôvody na ukončenie platnosti, teda napr. až do dovŕšenia piateho roku zapísaného dieťaťa. Niektoré krajiny zápis dieťaťa v rodičovskom pase budú akceptovať, iné však po 26. júni túto možnosť nepripúšťajú. Preto ministerstvo vnútra už dlhší čas rodičom detí odporúča vybaviť im radšej individuálne cestovné doklady. V súvislosti s tým ministerstvo rozšírilo stránkové dni a hodiny na oddeleniach dokladov jednotlivých okresných riaditeľstiev PZ.

S prihliadnutím na vek maloletých dôjde k úprave časovej platnosti ich cestovných dokladov. V súčasnosti sa cestovný pas platný 2 roky vydáva deťom mladším ako 5 rokov, pričom ministerstvo navrhlo, aby sa pas s platnosťou 2 roky vydával deťom mladším ako 6 rokov. Obdobne pasy platné 5 rokov, ktoré sa dosiaľ vydávajú deťom mladším ako 13 rokov, sa budú vydávať mladistvým mladším ako 16 rokov. Mladistvým starším ako 16 rokov sa budú vydávať pasy platné 10 rokov.

Zrušenie vykonávania zmien v cestovných dokladoch

Navrhuje sa tiež zrušiť vykonávanie zmien v cestovnom doklade – zmeny údaja o titule, hodnosti, ťažkom zdravotnom postihnutí, o obmedzení či pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Dodatočné zapisovanie do vydaných cestových dokladov v praxi spôsobuje v praxi značné problémy vzhľadom na vysokú poruchovosť tlačiarní používaných na dodatočné zapisovanie uvedených údajov. Zakúpenie novej techniky by si vyžiadalo náklady vo výške 400-tisíc eur, čo by bolo neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Ak držiteľ pasu bude chcieť mať zmeny zapísané, bude musieť požiadať o vydanie nového dokladu, z dôvodov zdravotného postihnutia či zmeny právnej spôsobilosti za znížený poplatok 15 eur.

Ďalšie zmeny v skratke

Novela upravuje ďalšie novinky, resp. legislatívne upravuje postupy z doterajšej aplikačnej praxe, napríklad:

  • ak je dieťa zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov, o cestovný doklad pre dieťa bude môcť požiadať a prevziať ho ktorýkoľvek z rodičov;
  • ak držiteľ cestovného dokladu stratí štátne občianstvo SR a nesplní si povinnosť cestovný doklad odovzdať, z dôvodu eliminácie jeho zneužitia sa takýto doklad v policajných databázach bude evidovať ako odcudzený;
  • držiteľ cestovného pasu je povinný neplatný doklad odovzdať . Ponechať si možno len cestovný doklad neplatný z dôvodu uplynutia časovej platnosti, v ktorom je nalepené stále platné vízum. Novela toto ustanovenie spresňuje, aby bol jeho výklad jednoznačný;
  • jasne sa ustanovuje, že ten, kto nahlásil stratu či odcudzenie cestovného dokladu, pričom cestovný doklad získa späť, bude povinný ho odovzdať;
  • občanovi, ktorému dočasne nie je možné zosnímať odtlačky prstov, napríklad z dôvodu popálenia, sa cestovný doklad vydá s platnosťou iba na jeden rok.

Zvýšia sa správne poplatky

Vzhľadom na zásadné zmeny vo vydávaní cestovných dokladov dôjde aj k zmenám v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Súčasné poplatky pri viacerých typoch dokladov nepokrývajú ani náklady na čistopis. Ministerstvo vnútra preto navrhuje aj ich zvýšenie, napríklad:

  • pas osoby staršej ako 16 rokov: 40 eur (v súčasnosti 33 eur za pas osoby staršej ako 13 rokov);
  • pas osoby od 6 do 16 rokov: 20 eur (v súčasnosti 13 eur za pas osoby od 5 do 13 rokov);
  • pas osoby mladšej ako 6 rokov: 10 eur (v súčasnosti 8 eur za pas osoby mladšej ako 5 rokov).

Zároveň ministerstvo vnútra navrhlo znížiť správne poplatky pri prvej strate, odcudzení či poškodení cestovného dokladu zo štvornásobku na trojnásobok, dospelý teda zaplatí v takomto prípade 80 eur, namiesto doterajších 132 eur. Ak sa držiteľovi pasu niečo také stane opakovane v priebehu dvoch rokoch, namiesto osemnásobku uhradí len päťnásobný správny poplatok, teda 200 namiesto doterajších 264 eur.

Za urýchlené vydanie cestovného dokladu do 2 dní navrhuje ministerstvo znížiť správny poplatok na trojnásobok – doteraz sa vyžadoval štvornásobok: v prípade dospelej osoby to bolo 132 eur, po novom uhradí 120 eur. Ministerstvo mieni zaviesť aj novú možnosť požiadať o vydanie dokladu do 10 dní, a to za dvojnásobok poplatku, teda v prípade dospelej osoby za 80 eur.

Návrhom sa zvyšujú aj konzulárne poplatky za cestovné doklady vydávané na zastupiteľských úradoch v zahraničí, pretože náklady spojené s touto službou sú vyššie.

Zdroj: MV SR
Ilustračné foto: stock.xchng 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca