Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Voľba členov súdnej rady opäť prešla

11.12. 2011, 17:23 |  najpravo.sk

Poslanci národnej rady prelomili na poslednej schôdzi veto prezidenta. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie zákon z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich.

Prvá prezidentova pripomienka 

Prezident mal k novele dve pripomienky. Ohľadom prvej uviedol, že podľa platného zákona do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady, ako aj organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Po vypustení tejto pôsobností súdnej rady bude podľa prezidenta absentovať, kto bude schvaľovať štatút a rokovací poriadok súdnej rady a organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Absencia schváleného rokovacieho poriadku súdnej rady bude mať negatívny vplyv na jej rokovanie.

Druhá prezidentova pripomienka 

Druhou a zásadnejšou zmenou, ktorá bola dôvodom vrátenia zákona bolo to, že schválený zákon pre voľby členov súdnej rady sudcami vytvára v územnom obvode každého krajského súdu jednomandátový volebný obvod.

Podľa novely sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Špecializovaného trestného súdu sa pre voľby členov súdnej rady sudcami zaraďujú do volebného obvodu Krajského súdu v Bratislave.

Podľa ustanovení novely sudca určitého volebného obvodu bude mať právo voliť len jedného sudcu tohto volebného obvodu za člena súdnej rady a tým sa podľa prezidenta zužuje právo sudcu voliť osem sudcov za členov súdnej rady. Rovnako právo sudcu byť volený za sudcu súdnej rady všetkými sudcami sa zužuje na právo sudcu určitého volebného obvodu byť volený sudcami len tohto volebného obvodu.

Ako uviedol prezident, podľa novely zákona sa vytvorením spoločného volebného obvodu Krajského súdu v Bratislave zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Špecializovaného trestného súdu a Krajského súdu v Bratislave utvára nevyváženosť medzi jednotlivými volebnými obvodmi. Okrem toho podľa názoru prezidenta sa znevažuje ústavné postavenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je ústavným orgánom. 

Prelomenie prezidentovho veta

Za prvú prezidentovu pripomienku hlasovalo len 65 zo 140 prítomných poslancov a za druhú len 64 zo 140 prítomných poslancov. Pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku však za novelu zákona zahlasovalo 76 poslancov. Pozrite si kto ako hlasoval (KLIKNITE SEM). 

Zdroj: www.nrsr.sk 
Ilustračné foto: www.najpravo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca