Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Veľký výber právnych čakateľov prokuratúry

24.2. 2015, 11:45 |  najpravo.sk

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podľa § 237 ods. 2 zákona č. 154/2001  Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 322/2014 Z. z.  (ďalej len „zákon“) a v súlade s príkazom generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č.  19/2014 z 23. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu právneho čakateľa prokuratúry, vyhlásil výberové konanie na funkciu

právny čakateľ prokuratúry:

Názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie a počet voľných miest:

 • Okresná prokuratúra Bratislava III – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Bratislava V – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Malacky – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Dunajská Streda – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Galanta – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Piešťany – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Senica – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Trnava - 3 miesta,
 • Okresná prokuratúra Levice – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Nitra – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Nové Zámky – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Prievidza – 2 miesta,
 • Okresná prokuratúra Trenčín – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Svidník – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Kežmarok – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Banská Bystrica – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Lučenec – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Veľký Krtíš – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Košice I – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Košice II – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Rožňava – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves – 1 miesto,
 • Okresná prokuratúra Martin – 1 miesto.

Predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry: § 236 zákona  

Zoznam dokladov: § 237 ods. 6 zákona

Dátum konania výberového konania: písomná časť od 13.04.2015, ústna časť od 18.05.2015 (uchádzač bude písomne pozvaný)

Miesto konania výberového konania: Štúrova 2, Bratislava

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a doklady je potrebné DORUČIŤ v termíne do 12.03.2015 do 15:00 h na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – osobný úrad,

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1,

v zalepenej obálke s označením "výberové konanie“.

Poučenie: Na neúplnú žiadosť, žiadosť, ku ktorej nie sú priložené všetky doklady a žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, sa neprihliada.

Vzor žiadosti a osobného dotazníka nájdete TU.

Zdroj: Generálna prokuratúra SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca