Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Uvažuje sa o ďalšej novelizácii Civilného sporového poriadku

26.3. 2019, 19:22 |  najpravo.sk

Ako pre portál najprávo.sk uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová, Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál pri návštevách súdov diskutoval so sudcami aj na tému „nových“ procesných kódexov, teda Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

„Na účely podrobnejšieho popísania stavu aplikačnej praxe bola aktuálne vytvorená možnosť, aby sa sudcovia, ak majú záujem, vyjadrili aj písomne. Následne sa ich pripomienky budú dôkladne vyhodnocovať.“

Sudcovia majú možnosť sa vyjadrovať písomne na portáli slov-lex.sk v tzv. „Diskusii odbornej verejnosti“, ktorá je dostupná používateľom s oprávnením, a to len po prihlásení sa.

Kedy ministerstvo plánuje predložiť návrh novely Civilného sporového poriadku, prípadne aj ostatných procesnoprávnych kódexov, vytvorenej na základe podnetov vybranej odbornej verejnosti a odkedy plánuje jej účinnosť, zatiaľ ešte nie je zrejmé.

Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca