Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ústavný súd SR nevyhovel Krajskému súdu Trenčín ohľadom protiústavnosti § 9 ods. 2 TP

6.2. 2019, 19:14 |  najpravo.sk

Ešte v roku 2016 bol doručený kancelárii Ústavného súdu SR návrh Krajského súdu v Trenčíne na konanie o súlade právnych predpisov, a to konkrétne ustanovenia § 9 ods. 2 Trestného poriadku s predpismi vyššej právnej sily.

Podľa názoru navrhovateľa ustanovenie § 9 ods. 2 Trestného poriadku umožňuje v rozpore so zásadou „ne bis in idem“ premietnutou do ustanovenia § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku, trestne stíhať páchateľa pokračovacieho trestného činu za konanie, ktoré je v zmysle § 122 ods. 10 Trestného zákona nedielnou súčasťou „činu“ („skutku“), o ktorom bolo už predtým právoplatne rozhodnuté.

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 6. februára 2019 rozhodol:

1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 9/2017

o návrhu Krajského súdu v Trenčíne na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 9 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 40 ods. 5 Listiny základných práv a slobôd a s čl. 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Návrhu Krajského súdu v Trenčíne nevyhovuje.

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca