Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Tradične kvalitné informácie

28.7. 2011, 22:33 |  PR

Vydavateľstvo IURA EDITION, spol. s r. o., začalo písať svoju históriu v roku 1993. Rok 2011 je preň rokom „dospelosti". Základom portfólia produktov pri jeho vzniku boli publikácie z oblasti práva. Po niekoľkých rokoch od jeho založenia k nim začali pribúdať podľa potrieb zákazníkov publikácie z ďalších oblastí, a to z ekonómie, školstva, verejnej správy, samosprávy a zdravotníctva. Ich ponuku nájdu čitatelia na webovej stránke www.iura.sk. Vydavateľstvo IURA EDITION sa preto právom môže nazývať vydavateľstvom odbornej literatúry.

Rast vydavateľstva a jeho „dospievanie" by však neboli možné bez kvalitného autorského zázemia, ktoré je jeho najsilnejšou devízou. Práve autori sú totiž osobami so stále novými nápadmi a témami na spracovanie, s cieľom prinášať čitateľom potrebné informácie, a tak im pomáhať zdolávať ich každodenné prekážky v práci.

Pri príležitosti oslavy 18. narodenín zorganizovalo vydavateľstvo IURA EDITION, spol. s r. o., dňa 23. júla 2011 stretnutie autorov, na ktorom sa zúčastnilo vyše 180 autorov z rôznych profesijných oblastí. Práve toto číslo je jasným dôkazom informačnej sily a potenciálu vydavateľstva.

V priateľskej a uvoľnenej atmosfére mali autori a zamestnanci vydavateľstva možnosť vypočuť si vízie a plány do budúcnosti, prezentované novým konateľom vydavateľstva IURA EDITION, spol. s r. o., pánom JUDr. Ing. Matejom Hodálom.

Keďže dospelosť je znakom zodpovednosti, vydavateľstvo IURA EDITION, spol. s r. o., chce aj naďalej pristupovať k svojim autorom a čitateľom zodpovedne, a to ustavičným rozširovaním portfólia svojich produktov, novými titulmi podľa požiadaviek trhu, využívaním moderných technológií a predovšetkým prinášaním kvalitných informácií, aby stále platilo:

„Vydavateľstvo IURA EDITION – tradične kvalitné informácie."

Vydavateľstvo IURA EDITION, spol. s r. o., stále oslovuje nových autorov, aby sa pridali do jeho autorského kolektívu. V prípade, že máte záujem stať sa jeho súčasťou, kontaktujte nás na mailovej adrese office@iura.sk. Do predmetu správy uveďte „Autorská spolupráca". 

 IURA EDITION


Najprávo.sk - najlepší právny poradca