Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Prezidentka novým sudcom: Ste súčasťou nádeje, ktorú chceme v justícii

21.11. 2019, 17:12 |  najpravo.sk

Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 21.novembra 2019 šiestich sudcov všeobecných súdov. Sú nimi Mária Černáková (Okresný súd Levice), Eva Dobríková (Okresný súd Komárno), Peter Dudič (Okresný súd Rožňava), Eva Lampartová (Okresný súd Prešov), Gabriela Lukáčová (Okresný súd Humenné) a Zuzana Salajová (Okresný súd Kežmarok).

Podľa prezidentky sa sudcovia ujímajú svojich funkcií v čase, keď sú pohľady verejnosti nasmerované k sudcom viac ako inokedy, v čase, keď so znepokojením sledujeme, ako sa sudcovia sami, ale aj celý sudcovský stav vysporadúva s tými, ktorí vo svojej funkcii zlyhali a čase, keď zo všetkého najviac potrebujeme vidieť ozdravenie justície.

"Ste súčasťou novej nádeje, ktorú chceme v justícii vnímať. Prajem vám, aby ste si uchovali pocit, s ktorým ste si pred niekoľkými minútami prevzali dekrét o vymenovaní za sudcu. Pocit sebaúcty je dôležitým predpokladom napĺňania každého spoločensky dôležitého poslania. Kto v takomto významnom postavení stratí pochopenie pre uznanie vážnosti a hodnoty svojej profesie, ocitne sa na najlepšej ceste, aby stratil úplne všetko."

Na záver prezidentka vymenovaným zaželala, aby si udržali osobnú i profesionálnu úctu k sebe samým po celý čas výkonu vášho povolania.

Celé znenie príhovoru

Dovoľte mi, aby som vám, novým sudkyniam a sudcovi, ešte raz zablahoželala k vymenovaniu do vašich funkcií.

Ujímate sa funkcií v čase, kedy sú pohľady verejnosti nasmerované k sudcom viac ako inokedy. V čase, kedy so znepokojením sludejeme, ako sa sudcovia sami, ale aj celý sudcovský stav vysporiadava s tými, ktorí vo svojej funkcii zlyhali. V čase, kedy zo všetkého najviac potrebujeme vidieť ozdravenie justície. Preto ste súčasťou novej nádeje, ktorú chceme v justícii vnímať.

Prajem vám, aby ste si uchovali pocit, s ktorým ste si pred niekoľkými minútami prevzali dekrét o vymenovaní za sudcu. Pocit sebaúcty je dôležitým predpokladom napĺňania každého spoločensky dôležitého poslania. Kto v takomto významnom postavení stratí pochopenie pre uznanie vážnosti a hodnoty svojej profesie, ocitne sa na najlepšej ceste, aby stratil úplne všetko. Preto nielen vám, ale aj Slovenskej republike želám, aby ste ako kariérni sudcovia udržali osobnú i profesionálnu úctu k sebe samým po celý čas výkonu vášho povolania.

Máloktorá profesia má tak silno ústavou a zákonmi garantovanú nezávislosť ako profesia sudcu. Je to tak práve preto, aby ste mohli rozhodovať o slobode, majetku i osudoch ľudí vždy len podľa zákona. Sudcovská nezávislosť však nie je súkromné právo sudcov, ale ústavné právo všetkých našich občanov.
Ako je uvedené v jednom z najprepracovanejších etických kódexov, sudcovská nezávislosť je predovšetkým stav mysle sudcu.

Nevyhnutnou kompenzáciou vašej nezávislosti sú prirodzene vysoké nároky na vaše správanie a očakávania s tým spojené. Pretože takéto správanie buduje dôveru verejnosti. A tá je nevyhnutná práve preto, aby ľudia nevytvárali tlak na súdnu moc s cieľom spravodlivosť si vybaviť, či kúpiť. Dôvera verejnosti je teda základným kameňom skutočnej sudcovskej nezávislosti.

K étosu vášho povolania patrí, že musíte odolať nielen tlaku dvoch strán sporu na súde, ale aj tlaku očakávaní spoločnosti, či už verejnej mienky, médií alebo sociálnych sietí vo vašej rozhodovacej činnosti. Vašu nezávislosť nemusí ohrozovať len predstaviteľ inej štátnej moci, ale do pokušenia vzdať sa jej, môže sudcu priviesť aj priamy nadriadený, či starší kolega, alebo dobrý priateľ. Všetkým tlakom a zvodom je nevyhnutné odolať, lebo každým svojim rozhodnutím budete spoluvytvárať vnímanie a prestíž sudcovského stavu.

Prajem vám pri výkone vašej funkcie aj odvahu. Aby ste pri všetkých hodnotových, etických dilemách urobili správne i keď niekedy náročnejšie rozhodnutie. Ale rozhodnutie, ktoré bude v súlade s vašim presvedčením. Práve všetky tieto rozhodnutia budú udržiavať a posilňovať už spomínanú sebaúctu vo vašej profesii.

Vážené sudkyne, vážený sudca,
Všetci si želáme, aby váš pohľad na vlastnú profesiu i na to, čo od vás vyžaduje, bol čerstvý, svieži a bol prínosom pre súdnu moc na Slovensku. Lebo všetci vieme, že súdna moc by tu mala mať oveľa väčšiu dôveru a rešpekt ako má doposiaľ. Ak vás mám vyprevadiť na vašu - zrejme celoživotnú dráhu - jednou vetou, tak by som to zhrnula nasledovne: Prajem vám uchovanie pocitu sebaúcty, nezávislú myseľ a dostatok odvahy vo vašom, pre spoločnosť tak veľmi dôležitom, poslaní.
Ďakujem za pozornosť.

Zdroj a foto: prezident.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca