Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Prezident vymenoval 23 nových sudcov, aj s exekučnou agendou

21.7. 2017, 20:32 |  najpravo.sk

Prezident Andrej Kiska vymenoval v júli 23 nových sudcov bez časového obmedzenia, medzi nimi aj deviatich sudcov vymenovaných na Okresný súd Banská Bystrica, vykonávajúci exekučnú agendu. V príhovore uviedol:

 „Zložením sľubu ste sa stali sudkyňami a sudcami všeobecných súdov Slovenskej republiky. Od tohto okamihu bude aj od Vás, od Vašich rozhodnutí závisieť to, či budú ľudia na Slovensku – od ktorých vaše postavenie pochádza – veriť, že žijú v slobodnej, demokratickej, ale najmä spravodlivej spoločnosti.

Aj od Vašich konkrétnych rozhodnutí v konkrétnych prípadoch bude závisieť, v akej miere sa budú na Slovensku uplatňovať princípy právneho štátu. Aj od vás bude závisieť, v akej miere budeme môcť dôverovať v schopnosť štátu a jeho inštitúcií riešiť spory či spravodlivo trestať tých, ktorí porušujú dohodnuté pravidlá.

Preto verím, že všetky Vaše budúce rozhodnutia budú nielen zákonné, ale aj nespochybniteľné, predvídateľné a zrozumiteľné. Teda také, aké od Vás občania našej krajiny očakávajú. Také, ktoré môžu prispieť k pocitu silnejšej spravodlivosti; rovnosti všetkých pred zákonom; k tomu, že každý sa môže v primeranom čase domôcť svojich práv či oprávnených nárokov. Pretože to veľmi potrebujeme.


Vstupujete do sudcovského stavu v ešte stále neľahkej situácii. Aj tento rok sme dostali od Európskej komisie správu, že práve naši občania, občania Slovenskej republiky, dôverujú vlastným súdom, žiaľ, najmenej spomedzi všetkých členských krajín únie. Pravdepodobne je to prejav širšieho pocitu nedôvery ľudí v justíciu ako celok. Ale bez ohľadu na to je to vážny a varovný signál – že výkon spravodlivosti a súdnictvo musia ukázať, že si zaslúžia dôveru našich občanov.

V tejto súvislosti som rád, že deviati z vás, ktorí nastupujete na okresný súd v Banskej Bystrici, a neskôr ďalší, ktorí sa k vám pridajú, sa stanete osobne súčasťou dôležitej zmeny. Mala by odbremeniť ostatné súdy od exekučnej agendy, ktorá ich často zahlcovala a neumožňovala, alebo určite sťažovala to, čomu by sa mali venovať sústredene a špeciálne: riešeniu sporov.

Dúfam, a verím, že pri výkone svojich povinností budete prihliadať na všetky okolnosti, ktoré výkon rozsiahlej agendy exekúcií vždy sprevádzajú. A že prihliadnete aj na konkrétnu a individuálnu situáciu tých, ktorí sa do ťažkej, ale stále zvládnuteľnej životnej situácie dostanú na obmedzený čas alebo z objektívnych dôvodov. Že do celého tohto systému zložitých vzťahov medzi súdmi, exekútormi, dlžníkmi i veriteľmi vnesiete toľko potrebnú rovnováhu, čitateľnosť a férovosť.


Platný zákon na to vytvára dobré podmienky, budú to však vaše interpretácie, ktoré mu dajú výsledný tvar.

Úspech celej vašej generácie sudcov bude závisieť ale aj od toho, ako trpezlivo, vecne a slušne sa naučíte komunikovať s verejnosťou. Ktorá je a vždy bude vaším najprísnejším kritikom a sudcom; ktorá vás môže a musí kontrolovať a vy jej to musíte umožniť. S pokorou, zdvorilo a s váhou argumentov osobností, budúcich autorít právneho štátu na Slovensku.


K tomu všetkému vám želám veľa síl, veľa energie a trpezlivosti, ale predovšetkým silnú motiváciu pre dobré rozhodnutia v prospech nás všetkých.“

Medzi novovymenovanými sudcami boli aj JUDr. Ing. Lucia Novysedláková a JUDr. Roman Lajoš, do zloženia sľubu štátni zamestnanci Kancelárie Ústavného súdu SR. K ich vymenovaniu vydal Ústavný súd SR dokonca tlačovú správu, v ktorej uviedol:

„Obaja menovaní pracovali do dnešného dňa (t.j. 4.7.2017 pozn.najpravo.sk) na odbore súdnych a analytických činností ako súdni poradcovia v zmysle § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov. Podieľali sa na príprave a vypracúvaní podkladov na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky a vykonávali činnosti súvisiace s vypracúvaním odborných posudkov a stanovísk. Zároveň sa podieľali na príprave podkladov pre výber a publikovanie rozhodnutí v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky.“


SUDCA/SUDKYŇA - PÔSOBISKO

Dana Bartová Okresný súd Nitra

Antónia Bednarčík Okresný súd Bratislava I.

Zuzana Belanová Okresný súd Bratislava I.

Eva Bomborová Okresný súd Banská Bystrica

Antónia Ďuranová Okresný súd Žilina

Andrea Fraňová Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Martin Kostúr Okresný súd Banská Bystrica

Roman Lajoš Okresný súd Bardejov

Martin Ľupták Krajský súd Banská Bystrica

Miroslav Majerník Okresný súd Rožňava

Jana Mičeková Okresný súd Galanta

Katarína Morová Okresný súd Banská Bystrica

Lucia Novysedláková Okresný súd Žilina

Svetlana Novysedláková Okresný súd Banská Bystrica

Tomáš Paranič Okresný súd Košice II.

Tomáš Rudáš Okresný súd Prievidza

Stanislava Salajová Okresný súd Banská Bystrica

Eva Segečová Okresný súd Banská Bystrica

Katarína Skubáková Okresný súd Trnava

Eliška Šnajderová Okresný súd Banská Bystrica

Dorota Topoľančíková Okresný súd Banská Bystrica

Dominika Vavreková Okresný súd Banská Bystrica

Veronika Vnuková Okresný súd Nitra

Zdroj: prezident.sk, ustavnysud.sk
Foto: prezident.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca