Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Prezident odvolal z funkcie dvanásť sudcov

26.5. 2019, 09:30 |  najpravo.sk

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu dvanásť sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Funkcia sudcu zanikla nasledujúcim sudcom:

9. mája 2019:

JUDr. Monike Blahutiakovej

JUDr. Igorovi Burgerovi

JUDr. Valérii Píšovej

JUDr. Anne Savkovej

Mgr. Kristíne Valkovej

10. mája 2019:

JUDr. Milanovi Deákovi

JUDr. Eve Kősegiovej

JUDr. Jurajovi Mihálovi

Mgr. Anne Móroczovej

JUDr. Daniele Šramelovej

14. mája 2019:

JUDr. Miroslavovi Čížovi

17. mája 2019:

JUDr. Milade Dzuroškovej

 

Zdroj a foto: prezident.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca