Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Najvyšši súd SR má nového predsedu

11.5. 2020, 18:51 |  najpravo.sk

Na dnešnom rokovaní Súdnej rady SR bol zvolený za nového predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., v súčasnosti predseda senátu Najvyššieho súdu SR.

JUDr. Ján Šikuta, Ph.D. bol dňa 12. decembra 1985 zvolený za sudcu z povolania pre Okresný súd Bratislava – Vidiek a od 1. januára 1986 nastúpil do výkonu tejto funkcie. V období od 1. januára 1990 do 31. decembra 1995 vykonával funkciu sudcu na Krajskom súde v Bratislave a s účinnosťou od 1. septembra 2015 bol preložený na Najvyšší súd SR.

Nový predseda Najvyššieho súdu SR vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1979 – 1983, v roku 1984 vykonal rigoróznu skúšku a rok na to aj justičnú skúšku. Postgraduálne štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Následne študoval aj na Oxfordskej univerzite (University of Oxford) štúdium zamerané na ľudské práva, humanitárne právo a azylové právo.

Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre teórie štátu a práva Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave a v roku 2009 obhájil doktorandskú prácu s názvom „Vymožiteľnosť súdnych rozhodnutí“.

Z bohatého životopisu doktora Šikutu je potrebné určite spomenúť, že v rokoch 2004 až 2015 bol sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (od roku 2008 predsedom trojčlenného senátu). Ešte predtým však pôsobil ako právny poradca Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov.

Treba však dodať, že samotným víťazstvom v hlasovaní sa úspešný kandidát ešte neujíma svojej funkcie. Podľa Ústavy SR (článok 102 ods. 1 písm. t) vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu spadá do kompetencie prezidenta SR.

Zdroj: sudnarada.gov.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca