Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Na pôde PF UK sa diskutovalo o reforme vysokoškolského vzdelávania

1.2. 2017, 20:02 |  najpravo.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa minulý týždeň zúčastnil na zasadnutí Klubu dekanov, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Minister hovoril s dekanmi fakúlt o pripravovanej reforme vysokoškolského vzdelávania a vzájomnej spolupráci pri dopracovaní takých významných materiálov týkajúcich sa vzdelávania a vedy na vysokých školách, ako sú Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva či štátna vedná politika.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania má pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania.

„Základnou podmienkou poskytovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania sú kvalitní vysokoškolskí učitelia. Zabezpečiť dostatok kvalitných, morálne vyspelých a motivovaných vysokoškolských učiteľov na slovenských vysokých školách vyžaduje systémovú podporu, ktorá v tomto prípade znamená zvýšenie atraktívnosti povolania vysokoškolského učiteľa. Hlavnými zložkami atraktívnosti sú primerané finančné ocenenie a podmienky na osobný rast, ktorý vedie k pocitu napĺňania životného poslania a sebarealizácie. Tieto podmienky zahŕňajú aj primerané pracovné prostredie a spoločenské uznanie.“ konštatuje sa v dokumente.

V návrhu téz sa okrem iného tiež uvádza: „Vzhľadom na možnosti spoločnosti bude otvorená diskusia o spoplatnení štúdia pre študentov prijatých nad limit verejných zdrojov. Treba zvážiť, či k zvýšeniu dostupnosti vysokoškolského vzdelávania môže prispieť, ak by vysoká škola mohla prijať platiacich študentov nad rámec tých, ktorých podporil z verejných zdrojov štát.“

Materiál si prečítajte TU.

Zdroj: minedu.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca