Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Iura Edition je Wolters Kluwer

9.2. 2014, 13:16 |  PR

Tradičná kvalita popredného odborného vydavateľstva na Slovensku dostala dňom 1. januára 2014 nové obchodné meno: WoltersKluwer s. r. o.

Vydavateľstvo bolo založené v roku 1993 s poslaním tvoriť kvalitné produkty, ktoré budú prinášať užívateľom vysoko odborné informácie. Toto poslanie úspešne realizuje kvalifikovaný tím, s ktorým ste spolupracovali do roku 2013 pod obchodným menom Iura Edition, členom skupiny Wolters Kluwer s obchodnou značkou 

Pod obchodným menom Wolters Kluwer spoločnosť pokračuje vo svojej činnosti ako:

  • vydavateľ odborných publikácií a odborných časopisov z oblasti práva, ekonomiky, verejnej správy, školstva a vzdelávania, zdravotníctva a BOZP,
  • prevádzkovateľ Automatizovaného systému právnych informácií – ASPI,
  • prevádzkovateľ odborného portálu ePredpisy.sk, zameraný na publikovanie právnych predpisov v Zbierke zákonov formou newsletteru,
  • prevádzkovateľ softvéru pre advokátov a advokátske kancelárie – Akomplet,
  • prevádzkovateľ portálu s informáciami zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev Slovenskej republiky a ešte ďalších 5 komunitných internetových portálov,
  • organizátor odborných seminárov z oblasti práva, daní a účtovníctva, ekonomiky a verejnej správy.

Cieľom Wolters Kluwer je rozvíjať osvedčenú kvalitu na slovenskom trhu. Produkty naďalej nájdete pod známymi značkami:

 Najprávo.sk - najlepší právny poradca