Najprávo.sk - najlepší právny poradca

7. zasadnutie Súdnej rady SR

13.8. 2019, 14:27 |  najpravo.sk

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 26. augusta 2019 o 10:30 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava.

Program

1. Prerokovanie návrhu programu

2. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu

  • a) Okresný súd Levice: Mgr. Mária Černáková
  • b) Okresný súd Komárno: Mgr. Eva Dobríková

3. Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Nitra

4. Žiadosť o prešetrenie postupu výberovej komisie počas výberového konania na funkciu sudcu na Okresnom súde Dunajská Streda

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca