Najprávo.sk - najlepší právny poradca

6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

4.4. 2021, 10:43 |  najpravo.sk

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 20. apríla 2021 o 09:00 hod. prostredníctvom dištančnej formy.

Program

1. Prerokovanie návrhu programu

2. Voľba kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

  • JUDr. Pavol Naď

3. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na

  • a) Okresný súd Košice - okolie: JUDr. Ivana Gajdošová
  • b) Okresný súd Bratislava I: JUDr. Milan Krajči
  • c) miesto hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Prešove: JUDr. Michaela Feľbabová
  • d) Okresný súd Banská Bystrica: Mgr. Silvia Turzová
  • e) Okresný súd Trnava: JUDr. Jozef Caban, PhD.
  • f) Okresný súd Nitra: PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

4. Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u Mgr. Andreja Steca, DESS, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov

5. Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u prof. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD., v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov

6. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2020

7. Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky

8. Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky

9. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2019

10. Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa §3a a 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2020

11. Zaujatie stanoviska k sťažnosti sudcu Okresného súdu Zvolen Mgr. Dalibora Miľana

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca