Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

30. zasadnutie Súdnej rady SR

16.4. 2015, 20:01 |  najpravo.sk

30. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. apríla 2015 od 10:30 hod. v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. dv. 477, na 4. poschodí, Župné nám. 13, Bratislava.

Návrh programu (kliknutím na vyznačené body programu je možné sa oboznámiť s konkrétnym predloženým materiálom)

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť