Najprávo.sk - najlepší právny poradca

2. zasadnutie Súdnej rady SR

5.2. 2019, 19:41 |  najpravo.sk

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 18. februára 2019 o 10:30 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava.

Program

Prerokovanie návrhu programu

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu

  • a) Okresný súd Kežmarok: JUDr. Lucia Baštová
  • b) Okresný súd Stará Ľubovňa: JUDr. Emília Mišenková
  • c) Okresný súd Malacky: JUDr. Jana Kurnotová

Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Miroslava Baňackého, PhD., sudcu Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach

Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie Mgr. Zuzany Čisovskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach

Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Pellu, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach

Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Františka Čisovského, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach

Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Denisy Novotnej Mlinárcsikovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach

Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Jany Dudíkovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach

Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2019

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca