Najprávo.sk - najlepší právny poradca

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

10.8. 2020, 16:20 |  najpravo.sk

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava.

Program

1. Prerokovanie návrhu programu

2. Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

3. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Komárno

4. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Prievidza

5. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Dolný Kubín

6. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov

7. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu

8. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie

9. Žiadosť JUDr. Vladimíry Slobodovej, sudkyne Okresného súdu Skalica, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V

10. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Vladimíra Šalamúna, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici

11. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Kochan Morovej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici

12. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

13. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove

14. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Ladislava Révesa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave

15. Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: Mgr. Daniela Pilarčíková, sudkyňa Okresného súdu Námestovo

16. Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 3a a 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2019

17. Menovanie zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky do Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

18. Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

19. Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020

20. Návrh na dočasné riešenie hodnotenia sudcov pre nefunkčnosť hodnotiacej komisie č. 1

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca