Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Vlak

30.11. 2021, 15:27 |  najpravo.sk

Sudca sa pýta obžalovaného:

- Pán obžalovaný, v prípravnom konaní ste uviedli, že ste poškodeného napadli v čakárni železničnej stanice, potom ste na chvíľu odišli a znovu sa vrátili a pokračovali v bitke. Viete mi to vysvetliť?

- Ále pán sudca, vrátil som sa, lebo som zistil, že vlak má pol hodiny meškanie.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť