Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Konflikt – ja, my, oni

21.6. 2021, 18:35 |  najpravo.sk

LABÁTH, V. – PRUŽINSKÁ, J.: Konflikt – ja, my, oni. Prvé vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o. 2021. 300 s. ISBN: 978-80-571-0326-4. mäkká väzba

Konflikt je súčasťou nášho života bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Publikácia Konflikt – ja, my, oni prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme.

 

Autori sa nevenujú len vonkajším prejavom ako hnev, krik, útoky, ktoré konflikty sprevádzajú, ale odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom.

 

Prostredníctvom mnohých príkladov z každodenného života predstavujú celý rad aspektov konfliktu s dôrazom na jeho emocionálne dimenzie.

 

Publikácia je určená pre každého, kto má záujem spoznať zákonitosti konfliktov prebiehajúcich v každom z nás alebo medzi nami, a tak možno aj pomôcť zvládať konflikty iným.

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť