Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Súkromné právo 4/2023

29.9. 2023, 09:43 |  najpravo.sk

OBSAH ČÍSLA

Štúdia

Filip Šmeringai

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti spracovaním

 

Článok

Adam Petrušek

Potreba predbežného konštatovania nesprávneho úradného postupu ako nevyhnutná podmienka úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody

 

Ľuboslav Sisák

Kvalifikácia náhrady za nadužívanie spoluvlastníckeho podielu

 

Martin Maliar

Vyporiadanie BSM a odporovateľnosť (k očakávanému rozhodnutiu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR pod sp. zn. 1 V Cdo 3/2023)

 

Glosa

Milan Hlušák

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Cdo 36/2021 z 22. 2. 2023, ZSP 21/2023 (smrť darcu pred doručením odvolania daru)

 


Predplatné recenzovaného časopisu Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť