Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Bulletin advokacie 9/2012

29.10. 2012, 20:44 |  najpravo.sk

Úvodník

Michal Žižlavský: Kapesní průvodce insolvenčním řízením

Aktuality

Rozhovor s novým soudcem ESLP, advokátem JUDr. Alešem Pejchalem Ivana Cihlářová

ČAK nabízí vzdělávací program Rady Evropy k problematice přijatelnosti stížností k ESLP

Pozvánka na mezinárodní konferenci o historii advokacie v Bratislavě

Elektronické důkazy – současnost či budoucnost českého soudnictví? Rozhovor s profesorem Vladimírem Smejkalem

Brněnská advokátka získala na olympiádě 14. místo Red.

Vyhlášen 8. ročník soutěže Právník roku 2012

Z právní teorie a praxe

Články

Shrnutí

Odmítnutí insolvenčního návrhu – jak tomu zabránit? Hana Himmatová

Úpadek a jeho osvědčení Oldřich Řeháček

Pohledávky věřitelů Adam Sigmund

Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení Helena Horová, Karel Somol

Postup insolvenčního správce při přezkoumávání pohledávky vzniklé na základě neúčinného úkonu dlužníka Eva Mlčochová

Věřitelé z pohledu jejich rozhodovací působnosti v insolvenčním řízení Bronislava Orbesová

Provoz podniku dlužníka v insolvenci Kateřina Martínková

Majetková podstata a její zpeněžení Daniel Ševčík, Jiří Šebesta

Pohledávky dlužníka za třetími osobami Marcela Marešová

Nesplněný příslib funkční úpravy nesplněných smluv v insolvenci Tomáš Richter

Incidenční spory Lenka Vidovičová

Poctivý záměr v oddlužení Rostislav Krhut

Konkurs a nedostatek majetku dlužníka Martin Liška

Řízený konkurs a reorganizace – proaktivní řešení úpadku podniku Michal Žižlavský

Úpadkové delikty Pavel Berger

Z judikatury

Jednou větou

Z advokacie

Sloupek Karla Čermáka

Jak se český Honza učil latinsky

Z české advokacie

Z kárné praxe Jan Syka

Z praxe výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů Marek Nespala

Pojištění přerušení provozu kanceláře z důvodu pracovní neschopnosti a požáru

Průběh a výsledky advokátních zkoušek a uznávacích zkoušek v I. pololetí 2012

Z Evropy

K návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o právu na přístup k obhájci a o právu na komunikaci po zatčení a o pozici CCBE Lenka Vojířová

4. evropská vzdělávací konference práva spolupráce v Edinburghu Marie Brožová

Informace a zajímavosti

Měli byste vědět

Přednášky a semináře pro advokáty a advokátní koncipienty ve vzdělávacích a školicích střediscích ČAK

Americké právo „in natura" Ivana Rychnovská

Pozvánka na tradiční seminář o americkém právu

Výroční zasedání Izraelské advokátní komory Stanislav Balík

Z právnické společnosti

Advokátní kancelář připomíná výstavou plakátů Krále komiků Petr Poledník

Za Bohumilem Repíkem Jiří Kmec

Nakonec

Zkoušková se(t)kání (Pedagog a jeho pomocná ruka) Petr Hajn

Kresba Lubomíra Lichého

Víte, že... Stanislav Balík

Celé číslo časopisu si pozrite TU (KLIKNITE) 

Zdroj: www.cak.cz 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť