Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Intenzita ovplyvňovania voliča počas volieb

30.3. 2023, 15:24 |  Filip Korček

Právna veta

Len intenzívnejší tlak na voliča spôsobilý ovplyvniť tvorbu jeho slobodnej vôle je volebnou vadou, ktorej dôsledkom môže byť zrušenie výsledku volieb.  (pozri PL. ÚS 78/2011)


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť