Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Pojem jazda na bicykli

11.11. 2015, 16:35 |  najpravo.sk

Samotné obkročné státie cyklistu nepostačuje na to, aby bol naplnený pojem jazda na bicykli v zmysle § 55 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 13. mája 2014, sp. zn. 1Sžd/28/2013)

Z odôvodnenia:

I.

Konanie na správnom orgáne


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť