Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov zo strany spotrebiteľa po splnení zmluvy

19.5. 2023, 11:55 |  Ondrej Randiak

Právna veta

Spotrebiteľ je zbavený akejkoľvek povinnosti zaplatiť za služby poskytnuté v rámci plnenia zmluvy o službách uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, pokiaľ mu dotknutý obchodník neposkytol informácie o jeho práve na odstúpenie od zmluvy a tento spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil po splnení tejto zmluvy.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť