Najprávo.sk - najlepší právny poradca

PhDr. Igor Šimo

26.8. 2013, 23:09 |  najpravo.sk

Sídlo

PhDr. Igor Šimo
M. Rázusa 40/3
971 01 Prievidza

Kontakt

e-mail: business.system.sk@gmail.com
tel.: +421 903 450 371

Členstvo

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca