Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Združenie sudcov Slovenska sa vyjadrilo k imunite sudcov

29.10. 2012, 18:22 |  najpravo.sk

Združenie sudcov Slovenska oslovilo predsedu vlády a predsedu národnej rady v súvislosti s aktivitami niektorých predstaviteľov politických strán týkajúcich sa tzv. imunity sudcov.

V otvorenom liste, ktorý zverejnilo na svojej internetovej stránke www.zdruzenie.sk združenie uvádza, že napriek tomu, že sa sudcov doposiaľ na ich názor o tejto otázke nikto neopýtal, oznamujú, že považujú v záujme zachovania nezávislosti súdov a sudcov súčasné ústavné aj zákonné riešenie za dobré a postačujúce resp. štandardné.

Združenie tiež konštatovalo, že Ústavný súd SR niekoľkokrát rozhodol tak, že vydal súhlas na začatie trestného stíhania proti sudcovi. Aj v záujme ochrany ústavného princípu zákonného sudcu sú sudcovia, ktorí sú združení v najväčšej stavovskej organizácii, za zachovanie súčasného ústavného stavu. Predostieraná otázka tzv. zrušenia imunity vo verejnosti môže evokovať aj potrebu skutočne riešiť tento problém, ako vážny.

Združenie tiež oslovilo predsedu vlády a predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR, pričom uvádzajú, že situáciu v justícii je potrebné neodkladne riešiť a nemožno ďalej vyčkávať na výsledok konaní na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Združenie žiada najvyšších štátnych predstaviteľov, aby sa zasadili za prijatie potrebných zmien zákonov v oblasti justície, ktoré by prispeli k plynulosti súdnych konaní a odstránili nevyváženosť postojov zainteresovaných štátnych orgánov a inštitúcií pri zabezpečovaní práva na súdnu ochranu. Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska vyzýva vládu a parlament, aby bez zbytočného odkladu pristúpila k prijatiu potrebných zmien zákonov v oblasti justície.

Listy Združenia sudcov Slovenska si môžete prečítať v plnom znení TU (KLIKNITE)

Zdroj: Združenie sudcov Slovenska
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca