Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Poslankyňa Mezenská chce zefektívniť mediáciu

17.6. 2013, 13:46 |  najpravo.sk

Poslankyňa Národnej rady SR Helena Mezenská predložila do legislatívneho procesu návrh novely zákona o mediácii. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zohľadniť praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona o mediácii v praxi a odstrániť niektoré jeho nedostatky, ktoré spôsobujú ťažkosti vo vzájomných vzťahoch medzi osobami zúčastnenými na mediácii, napríklad s ohľadom na zjednodušenie postupu pri začatí mediácie.

Drobné spory v mediačnom konaní

Návrhom zákona sa jednak dopĺňa súčasná právna úprava o možnosť stanoviť ďalší okamih začatia mediácie, a to v prípade drobných sporov, ktorých definíciu návrh do zákona zavádza. Podľa návrhu poslankyne by sa za drobný spor považoval taký spor, v ktorom hodnota predmetu sporu v čase začatia mediácie neprevyšuje 10 000 eur.

Podľa súčasnej právnej úpravy je začiatok mediácie a jej účinky viazaný na uloženie dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín. Návrhom zákona by sa mala zaviesť výnimka a v prípade sporov, v ktorých hodnota predmetu sporu nepresiahne sumu vo výške 10 000 eur, nebude stanovená zákonná povinnosť uložiť dohodu o začatí mediácie do registra listín. To však len za predpokladu, že sa osoby zúčastnené na mediácii na povinnosti uložiť dohodu v notárskom registri výslovne nedohodnú.

„Účelom navrhovanej právnej úpravy je zefektívniť využívanie inštitútu mediácie, sprístupniť a zjednodušiť ho pre širokú verejnosť a rozšíriť inštitút mediácie i na činnosť vyvíjanú mediátormi bez ohľadu na uloženie dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín a tým vztiahnuť pôsobnosť zákona i na takúto činnosť." uvádza Helena Mezenská v dôvodovej správe k návrhu novely.

Osud predmetného návrhu je však v rukách vládnucej strany, o návrhu sa bude rozhodovať na práve prebiehajúcej schôdzi parlamentu. Detaily návrhu si pozrite TU.

Zdroj a foto: NR SR 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť