Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

7.11. 2011, 17:53 |  najpravo.sk

Prezident dnes podpísal novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá od januára prinesie viaceré zmeny týkajúce sa povinného zverejňovania zmlúv.

Úpravou sa napríklad rušia určené finančné limity pri zverejňovaní faktúr a objednávok. Samosprávy, štátne orgány a organizácie tak budú od nového roka povinné opäť zverejňovať všetky faktúry a objednávky. Zároveň novela presne definuje minimálny rozsah informácií, ktoré majú zverejnené faktúry a objednávky obsahovať. Rovnako sa spresňuje okruh povinných osôb, ktoré musia zverejňovať zmluvy. Novinkou v prípade zverejňovania zmlúv je aj to, že povinná osoba, ktorá nemá vlastné webové sídlo sa môže rozhodnúť, či zmluvu zverejní tak ako doteraz bezodplatne v Obchodnom vestníku alebo na webovom sídle zriaďovateľa.

Zverejňovanie bude po novom povinné v prípade zmlúv, ako aj zmlúv o budúcej zmluve. Zmluvy uzatvorené v bežnom obchodnom styku v rámci predmetu podnikania nebudú musieť spoločnosti zverejňovať celé. Tieto zmluvy však budú musieť aj naďalej poskytnúť na žiadosť. Zároveň sa zavádza aj povinnosť zverejniť notifikáciu takýchto zmlúv so základnými údajmi v Centrálnom registri zmlúv.

Zdroj informácií: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť