Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Čo bude na rokovaní Súdnej rady

21.10. 2011, 12:51 |  najpravo.sk

Predseda Súdnej rady SR Štefan Harabin zvolal na zasadnutie Súdnej rady na dni 3 – 4. novembra 2011 so začiatkom o 11:00 hod. Zasadnutie sa bude konať v Hoteli Rubín vo Svidníku.

Predbežný program rokovania je nasledovný:

1. Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Revúca

2. Správa o výsledku vnútornej revízie na Okresnom súde Martin

3. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Žilina

4. Správa o výsledkoch mimoriadnych revízií vykonaných na okresných súdoch: Stará Ľubovňa, Humenné, Bardejov, Kežmarok, Prešov, Poprad, Svidník

5. Správa o výsledkoch mimoriadnych revízií vykonaných na okresných súdoch: Žilina, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo

6. Správa o výsledkoch mimoriadnych revízií vykonaných na okresných súdoch: Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

7. Preloženia a dočasné pridelenia sudcov (určenie voľných miest sudcov, prijatie postupu po prerokovaní s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky)

8. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Renáty Gavalcovej, JUDr. Zlatice Javorovej, JUDr. Martiny Valentovej, sudkýň Okresného súdu Trnava a JUDr. Martina Holiča, sudcu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave

9. Žiadosť JUDr. Petra Hrnčiara, sudcu Okresného súdu Žilina, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Liptovský Mikuláš

10. Žiadosť JUDr. Jozefa Medveďa, sudcu Okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom

11. Návrh JUDr. Ley Stovičkovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave, na zahladenie disciplinárneho postihu za priestupok

12. Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o dočasné pridelenie JUDr. Amálie Paulerovej, sudkyne Krajského súdu Žilina, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Čadca

13. Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnickej praxe do času výkonu funkcie sudcu: sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV, JUDr. Jarmila Jurkovičová

14. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov a písomných vyhlásení za rok 2010

15. Informácia týkajúca sa personálnych otázok sudcov

16. Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k Výzve Združenia sudcov Slovenska

Zdroj informácií: www.sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto Okresného súdu Revúca: www.najpravo.sk


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť