Najprávo.sk - najlepší právny poradca

36. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

1.12. 2015, 20:27 |  najpravo.sk

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 36. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 30. novembra 2015 od 12:00 hod. v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. dv. 477, na 4. poschodí, Župné nám. 13, Bratislava.

Návrh programu:

1.Prerokovanie návrhu programu

2.Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Jána Auxta, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom

3.Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu

 • a) Okresný súd Bardejov – JUDr. Milan Majerník, PhD.
 • b) Okresný súd Prešov – JUDr. Jozef Jaselský
 • c) Okresný súd Košice II – JUDr. Peter Kubej
 • d) Okresný súd Košice II – JUDr. Petra Štefanko
 • e) Okresný súd Košice – okolie – JUDr. Natália Štrkolcová
 • f) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom – JUDr. Júlia Prikrylová
 • g) Okresný súd Martin – Mgr. Martin Bauer
 • h) Okresný súd Levice – JUDr. Lenka Kostolanská
 • i) Okresný súd Levice – JUDr. Radka Laceková
 • j) Okresný súd Trnava – JUDr. Marián Dunčko
 • k) Okresný súd Trnava – Mgr. Michal Pollák
 • l) Okresný súd Piešťany – Mgr. Pavol Macháč
 • m) Okresný súd Bratislava IV – JUDr. Lucia Leňová
 • n) Okresný súd Banská Bystrica – JUDr. Ľubica Mojžišová
 • o) Okresný súd Žiar nad Hronom - JUDr. Adriana Mazúchová

4.Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne

5.Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne

6.Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline

7.Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Ľubice Bundzelovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave

8.Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kataríny Arnouldovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave

9.Návrhy na dočasné pridelenia

 • a) Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Angeloviča, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
 • b) Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Evy Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre

10.Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu

11.Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu

12.Žiadosť predsedu Krajského súdu v Trenčíne o zmenu harmonogramu revízií Krajského súdu v Trenčíne na obdobie rokov 2012 – 2016

13.Návrh harmonogramu vnútorných revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave

14.Prieskum verejnej mienky VIA IURIS

15.Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. D. Š., predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

16.Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

17.Informácia JUDr. Dany Bystrianskej o rokovaní Medzinárodnej asociácie sudcov a Soudcovské únie Českej republiky

18.Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

1.Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky

2.Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie, v ktorých rozhodol o zrušení napadnutého rozhodnutia všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

3.Výzva na nomináciu kandidáta na post člena Poradného panelu expertov pre výber kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca