Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Sila médií

21.4. 2021, 18:48 |  najpravo.sk

Sudca hovorí obžalovanému:

- Pretože ste boli v tlači a televízii viackrát odsúdený, vašu záležitosť ukončíme veľmi rýchlo.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť