Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právnici a inžinieri

18.12. 2013, 18:16 |  Maja

Vo vlaku cestuje skupina právnikov so skupinou inžinierov. Každý právnik má svoj cestovný lístok, ale inžinieri majú dohromady iba jeden. Zrazu jeden z inžinierov zvolá : "Ide sprievodca!". Všetci inžinieri sa rýchlo presunu a natlačia do jedného WC.Sprievodca medzitým skontroloval lístky právnikom a príde k WC. Zistí, že dvere sú zamknuté, zabúcha na ne: "Cestovný lístok prosím". Z WC sa popod dvere vysunie jeden cestovný lístok, sprievodca ho označí, prestrčí späť, poďakuje a spokojný odíde. Na spiatočnej ceste si právnici kúpili iba jeden cestovný lístok, a čuduj sa svete, inžinieri žiadny. Jeden z právnikov zbadá sprievodcu a zakričí: "Ide sprievodca!". Všetci právnici sa ponáhľajú schovať do WC; inžinieri tiež do ďalšieho WC. Posledný z inžinierov, kým sa schová, zabúcha u právnikov: "Cestovný lístok prosím"... Poučenie: Právnici často používajú technické riešenia bez toho, aby im rozumeli.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca