Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Poctivý právnik

15.6. 2021, 17:51 |  najpravo.sk

Pán Novák je na smrteľnej posteli a snaží sa zostaviť plán, ako by si mohol odniesť svoje bohatstvo na druhý svet. Zavolá si troch kamarátov, ktorým najviac dôveruje, a to právnika, lekára a kňaza a hovorí im:

- Dám každému z vás po 30 000 € v hotovosti predtým než zomriem. A na mojom pohrebe chcem, aby ste tieto peniaze vložili do mojej truhly a ja si ich zoberiem so sebou.

Tak sa aj stalo a po smrti pána Nováka na pohrebe všetci traja vložili do truhly obálku.

Ako sa vracajú z pohrebu, tak kňaz hovorí lekárovi a právnikovi:

- Priatelia, musím sa vám k niečomu priznať. Kostol potreboval novú strechu, tak som si z tých peňazí zobral 10 000 €. Som si istý, že pán Novák ako dobrý kresťan by s tým súhlasil.

Lekár hovorí:

- Nuž, tak keby naša nemocnica mala nový diagnostický prístroj za 20 000 €, tak by pán Novák ešte možno žil, tak som z tých peňazí túto sumu zobral, aby som tento prístroj kúpil a tým zachránime mnoho životov.

A právnik hovorí:

- Som z vás sklamaný....  takto ste dodržali sľub, ktorý ste dali pánovi Novákovi??? Keď som dával do truhly obálku ja, bol v nej šek na celých 30 000 €!


Najprávo.sk - najlepší právny poradca