Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Pacta sunt servanda

5.10. 2016, 17:38 |  najpravo.sk

Príde advokát do obchodu so zvieratami a hovorí predavačovi:

- Potreboval by som sto švábov.

- A to, prosím vás, na čo potrebujete?

- Končí mi nájomná zmluva a mal som v nej klauzulu, že byt musím odovzdať v tom istom stave, v akom som ho prevzal.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca