Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Otvoril si obchod

23.9. 2019, 17:21 |  najpravo.sk

- Už som dlho nevidel Ďuriho, nevieš čo je s ním?
- Otvoril si obchod.
- Áno? A s čím?
- S páčidlom. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca