Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Návšteva

18.11. 2020, 14:58 |  najpravo.sk

Klop klop na dvere.

- Kto je tam?

- Tu je exekútor.

- Nie sme doma!

- No, to nie ste.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca