Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Načo je advokát?

22.10. 2013, 06:00 |  Admin 2

Klient vysvetľuje advokátovi svoj problém príliš komplikovane a zdĺhavo. Advokáta to prestane baviť a povie:

- Pán Novák, povedzte mi to čo najstručnejšie. Na zamotanie, komplikovanie a naťahovanie prípadu som tu ja.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca