Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ktorá profesia je najstaršia?

19.5. 2021, 18:24 |  Admin 2

Lekár, inžinier a právnik diskutovali, ktorá z ich profesií je najstaršia.

Lekár hovorí: „Na šiesty deň vzal Boh rebro z Adama a stvoril Evu. Bol prvým chirurgom, preto medicína je najstaršia profesia.“

Inžinier hovorí: „Ale ešte pred tým stvoril Boh nebo a zem z chaosu a zmätku. Bol prvým  inžinierom, preto inžinierstvo je staršie ako medicína.“

Právnik na to povie: „Áno, ale kto si myslíte, že stvoril ten chaos a zmätok?“


Najprávo.sk - najlepší právny poradca