Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Krížový výsluch

18.12. 2020, 16:32 |  najpravo.sk

Prokurátor sa na hlavnom pojednávaní spytuje svedka:

- Je to pravda, že ste zobrali 5000 eur za zmarenie tohto prípadu?

Svedok sa len ticho pozerá z okna....

Prokurátor zvýši hlas a znovu sa spytuje:

- Je to pravda, že ste zobrali 5000 eur za zmarenie tohto prípadu????

Svedok nereaguje. Sudca sa nahne ku svedkovi a hovorí mu:

- Odpovedajte na otázku!

Svedok sa preľaknuto otočí k sudcovi a hovorí:

- Jááj, pardon, ja som si myslel, že sa prokurátor pýta vás.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca