Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Hlavné členenie právnikov

8.12. 2014, 20:18 |  najpravo.sk

V súčasnosti sa právnici členia na dve hlavné skupiny. Na normálnych právnikov a na špekulantov.

Normálny právnik chodí každý rok na dovolenku k moru a každý druhý rok si kúpi nové auto.

No a špekulant stále len špekuluje, ako prežiť z mesiaca na mesiac.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca