Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Uplatnenie nároku na peňažné plnenie v správnom súdnictve

najpravo.sk • 5.1. 2018, 17:14

Správny súd o žalobnom návrhu na plnenie nemôže rozhodnúť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 5. decembra 2017, sp. zn. 1KO/46/2017)

Z odôvodnenia:

1. Žalobkyňa sa žalobou domáhala vydania súdneho rozhodnutia (platobného rozkazu), ktorým súd uloží povinnosť žalovanej zaplatiť peňažnú sumu vo výške 58 536,42 eur s príslušenstvom a spolu s náhradu trov konania z titulu nevyplatenia dotácií v plnej výške, pôvodne vyčlenených v rozpočte obce žalovanej pre potreby žalobkyne, rozpočtovej organizácie v pôsobnosti žalovanej. Žalobu odôvodnila tým, že pre rok 2015 obecné zastupiteľstvo žalovanej schválilo Všeobecne záväzným nariadením pre základné školy, materské školy a školské zariadenia na originálnych kompetenciách dotáciu vo výške 132 258 eur. Z uvedenej sumy poukázala žalovaná pre žalobkyňu len sumu vo výške 73 721,58 eur.

2. Okresný súd Stará Ľubovňa uznesením zo dňa 23. júna 2017, č. k. 8C/34/2016-56 vec postúpil s odkazom na § 2 ods. 2, § 4, § 6, § 13 ods. 1, § 18 ods. 2, 4 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) Krajskému súdu v Prešove ako vecne príslušnému s tým, že vo veci ide o verejnoprávny vzťah medzi obcou a školským zariadením zriadeným touto obcou, o zaplatenie sumy z dôvodu nesplnenia povinností zo strany žalovanej v rámci jej originálnych kompetencií.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2793

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: